Læs mere…

Inden I går i gang med at opgradere eller udskifte kirkens opvarmningssystem, er der nogle overvejelser I skal have gjort jer.valg_matrix Til højre finder I en grafisk gennemgang af den beslutningsproces som I skal igennem; klik på billedet for at se en større version.

Generelle betragtninger

  • Skal kirken som udgangspunkt være periodevist eller vedvarende opvarmet? Som tommelfingerregel er landsbykirker, der kun bruges en gang imellem, periodevist opvarmet, medens bykirker ofte er vedvarende opvarmet. Hos Kamp Kirkevarme er vi helt overvejende specialiseret i de periodevist opvarmede kirker, altså landsbykirkerne.
  • Ønsker I en kirke hvor der opretholdes en vis grundtemperatur også i tiden mellem de kirkelige handlinger, eller må kirken gerne stå uopvarmet? Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert, men det svar I kommer frem til har betydning for den udformning opvarmningssystemet får i den sidste ende.
  • Og endelig; er der andre bygninger tilkoblet det nuværende opvarmningssystem? Hvis for eksempel graverhuset i den nuværende installation får sin opvarmning fra et centralt oliefyr der også opvarmer kirken, kan det have indflydelse på hvilken løsning der er mest fordelagtig for jer.

Elektrisk kirkeopvarmning

Et elektrisk opvarmningssystem er et særdeles økonomisk alternativ til alle andre former for periodevis kirkeopvarmning. Varmen fra de kraftige el-radiatorer leveres lige dér hvor den skal bruges, lige når den skal bruges. Derfor er en kirke der er opvarmet med et elektrisk Kamp system en meget sundere kirke – den er kun opvarmet når den skal være det, og kun der hvor det er nødvendigt, til gavn for murværk, kalkmalerier og træværk i HELE kirken. På Løsninger siden ses eksempler på de vigtigste bestanddele som et Kamp anlæg er bygget op omkring. I kirker hvor der ønskes opretholdt en vis grundtemperatur, kan løsningen være at vi sammensætter et system hvor ovenstående elementer kombineres med en luft-til-luft varmepumpe, en luft-til-vand varmepumpe, eller med en fjernvarmeløsning, som hver især står for den daglige opvarmning imellem de kirkelige handlinger. Et sådant system leverer også den nødvendige varme til et eventuelt tilkoblet graverhus, og leverer den gennem de eksisterende rør.

End Comment -->